Sản Phẩm

Mạ kẽm nhúng nóng trụ điện, trụ biến áp

Trụ điện, trụ trạm biến áp

  • Đặc điểm sản phẩm: Trụ trạm biến áp thuộc đường dây truyền tải điện quốc gia từ cấp điện áp 110kV-220kV-500kV
  • Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Mạ kẽm nhúng nóng 100%
  • Tiêu chuẩn mạ kẽm: ASTM A123M/JIS H8641/18TCN 04-92
  • Công suất mạ: 100-120 tấn/ngày
  • Công trình tiêu biểu: Trạm 500kV Đông Anh, Trạm 500kV Lai Châu …