Tin tức

Quy trình và dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng

Mạ kẽm nhúng nóng là quá trình nhúng thép đã được xử lý bề mặt vào khối kẽm nóng chảy tạo ra lớp kẽm phủ bảo vệ chống ăn mòn trên bề mặt kết cấu thép.

Khái quát quy trình được thể hiện như sau: