Điện Lực

Dự án Đz 500kV Vĩnh Tân – Rẽ Sông Mây – Tân Uyên