Tin tức

Bảng tiêu chuẩn mạ ASTM A123M/JIS H8641

  • Tiêu chuẩn ASTM 123M

t : chiều dày vật liệu (mm)

 

  • Tiêu chuẩn JIS H8641

t : chiều dày vật liệu (mm)