Trang chủ » Mạ kẽm nhúng nóng » Sản Phẩm » Mạ kẽm nhúng nóng thang máng cáp

Thang máng cáp

  • Đặc điểm sản phẩm: Thang máng cáp phục vụ các công trình xây dựng nhà công nghiệp, nhiệt điện …
  • Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Mạ kẽm nhúng nóng 100%
  • Tiêu chuẩn mạ kẽm: ASTM A123M/JIS H8641
  • Công suất mạ: 50-70 tấn/ngày
  • Công trình tiêu biểu: Samsung Thái Nguyên, Nhiệt Điện Thái Bình …